Oferujemy Państwu


• Usługi doradcze w zakresie controllingu procesów produkcyjnych, optymalizacji kosztów, poprawy efektywności i produktywności oraz minimalizacji strat
• Szkolenia „finanse dla nie-finansistów”, kierowane do Waszych kierowników, aby byli w stanie zrozumieć raporty finansowe oraz na ich podstawie podejmować decyzje biznesowe
• Opracowanie pakietu raportów miesięcznych dla śledzenia wyników działalności firmy i podejmowania decyzji biznesowych
• Opracowanie procedur i instrukcji, które ułatwią rozwiązywanie problemów oraz usystematyzują działania podejmowanie w firmie
• Przygotowanie indywidualnego projektu według potrzeb i wymagań Waszej firmy, który poprzedzimy audytem i diagnozą

Kim jesteśmy ?

Naszym atutem jest duże doświadczenie
i wiedza praktyczna w zakresie controllingu biznesowego

Wieloletnia praca w międzynarodowych korporacjach
nauczyła nas patrzenia na biznes z różnych perspektyw

Współpracę w klientem zawsze rozpoczynamy
od zapoznania się z biznesem i identyfikacją
konkretnych potrzeb, gdyż nie wierzymy
w rozwiązania uniwersalne

Co proponujemy ?

Jeżeli jesteście przekonani, że controlling jako narzędzie zarządzania
może wzmocnić Waszą firmę, ale z różnych powodów nie chcecie
tworzyć u siebie stanowiska „controllera biznesowego”

    to my możemy Was wesprzeć !

Nie jesteś pewien ? …

• Czy w Twojej firmie jest potrzebny controlling?
• Czy controlling wniesie wartość dodaną do Twojego biznesu?
• Czy controlling należy wdrożyć w każdym obszarze firmy?
• Czy mając już w firmie controlling korzystasz z wszystkich jego możliwości?

Skontaktuj się z nami, a wspólnie zastanowimy się czy i jak
controlling może wzmocnić Twój biznes

„Nie odważamy się robić wielu rzeczy, ponieważ są one trudne,
 ale są takie, ponieważ nie odważamy się ich robić”
                     (Seneka Młodszy)